Bijna helft Nederlanders is voor een minister voor Regiozaken

Bijna helft Nederlanders is voor een minister voor Regiozaken

Zestig procent voelt toename kloof tussen regio en Randstad 

42 procent van de Nederlanders vindt dat er een minister voor Regiozaken moet komen blijkt uit een peiling onder 1.600 Nederlanders in opdracht van RegioBank. Bij zestig procent van de Nederlanders heerst het gevoel dat de kloof tussen de regio en de Randstad groter wordt. Dat gevoel is het sterkst bij mensen in provincies zoals Drenthe, Overijssel, Friesland, Groningen, Gelderland en Limburg. Het CBS berekende dat voor bijna 2 miljoen Nederlanders onvoldoende voorzieningen in de buurt zijn. Daarom biedt RegioBank met twee afgevaardigden uit de regio op 4 juli 2023 de Toekomstagenda van de regio en de vacaturetekst voor een minister voor Regiozaken aan in de Tweede Kamer. 

Dorpen raken op

Uit de peiling blijkt onder andere dat 47 procent van de respondenten vindt dat de publieke voorzieningen in hun woonplaats de afgelopen tien jaar achteruit zijn gegaan. In Zeeland en Drenthe is dit zelfs meer dan 60 procent. Vooral mensen uit niet-stedelijke gebieden (65 procent) vinden dat hun woonplaats achteruit is gegaan.

“De leefbaarheid in kleine kernen en dorpen staat onder druk, omdat publieke voorzieningen verdwijnen. Tegelijkertijd is de potentie van de regio enorm. Daar woont namelijk 60 procent van de mensen, ontstaan veel innovaties in de regio zoals Impacd Boats en zien we dat de overheid vele malen minder investeert in culturele subsidies per persoon in de regio dan in de Randstad. Een minister voor Regiozaken is noodzakelijk om eindelijk deze negatieve trend te doorbreken en kansen voor de regio en dus voor heel Nederland te benutten. Samen met de deelnemers van de Nationale DorpenTop stelden we een Toekomstagenda met concrete ideeën op hoe het anders kan,” vertelt Rein Wispelweij, directeur RegioBank.

Toekomstagenda

De Toekomstagenda is een inhoudelijke aanmoediging voor de nog aan te stellen minister voor Regiozaken. De agenda is tot stand gekomen tijdens de Nationale DorpenTop van 2021 in Lichtenvoorde (Gelderland), 2022 in Goirle (Noord-Brabant) en 2023 in Warten (Friesland). Hij is opgesteld door inwoners, ondernemers, politici en andere betrokkenen uit de regio's. Samen doen zij aanbevelingen op het gebied van wonen, werken en leven. De Toekomstagenda wordt op 4 juli gepubliceerd.

Overhandiging Toekomstagenda

Op 4 juli neemt de Tweede kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de Toekomstagenda en de vacaturetekst voor een minister voor Regiozaken in ontvangst. Dit moment vindt om 13.15 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer plaats. In aanloop naar het aanbiedingsmoment is de coalitie met een publieksactie ook op het plein voor de Tweede Kamer te vinden. De opstellers van de Toekomstagenda nemen onder de noemer van ‘Mijn dorp is (t)op’ een kartonnen dorp met publieke voorzieningen mee naar Den Haag om te benadrukken dat inwoners van kleine kernen en dorpen gelukkig zijn in hun woonplaatsen, maar dat ze ook signaleren dat belangrijke publieke voorzieningen wegtrekken.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2023 door Kien Onderzoek / PanelWizard onder onder 1.651 Nederlanders van 18 jaar en ouder, waarvan 1.592 alle vragen hebben beantwoord. De onderzoekspopulatie is representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincie. Bij 1.592 afgenomen online vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 2,5% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn). Voor uitspraken over resultaten van specifieke subgroepen (bijvoorbeeld per provincie) is een ondergrens van 25 waarnemingen aangehouden. De uitkomsten voor subgroepen met een lager aantal waarnemingen zijn niet meegenomen in dit bericht omdat deze minder betrouwbaar zijn.

Lees meer over de Toekomstagenda van de regio

Terug naar de bovenkant van de website