Meer visie van banken op de regio nodig

Meer visie van banken op de regio nodig

"Kleine en middelgrote ondernemers gaan onnodig failliet omdat traditionele dienstverleners steeds minder aandacht voor hen hebben. Meer visie van banken op de regio is hard nodig" zegt Michiel Hordijk, directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) in een artikel dat onlangs werd gedeeld.

Enkele cijfers

In het gehele artikel staat dat het aantal bankfilialen sterk is afgenomen: van 6.000 in 2000 tot slecht 726 in 2021. Daarmee is er ook minder aandacht voor de -lokale- ondernemer.

Ook met de kredietverlening aan kleine ondernemers is het in Nederland slecht gesteld, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Samen met Griekenland en Litouwen bungelt Nederland onderaan. Slecht 58% van de ondernemers die een krediet aanvraagt, krijgt het.

Hordijk schat in dat in de komende 3 jaar tot 50.000 ondernemingen in Nederland onnodig failliet zullen gaan.

RegioBank heeft oog voor lokale ondernemer

Hordijk stelt dat het de hoogste tijd is dat landelijke geldverstrekkers een visie ontwikkelen op dienstverlening, toegespitst op regio's. Hij benoemt expliciet: "De enige banken in Nederland met een strategie hiervoor zijn SNS en RegioBank, van de anderen horen we op dit thema slechts oorverdovende stilte."

Zakelijk bankieren bij RegioBank

Als buurtzame bank richten wij ons op het helpen van kleinzakelijke ondernemers én verenigingen en stichtingen. Zo zorgen we voor een buurt die groeit en bloeit. Ondernemers krijgen persoonlijke aandacht van een adviseur die hen én de lokale markt kent. Iemand die zelf ook ondernemer is en actief betrokken is bij de buurt.

Maak een afspraak voor zakelijk advies

Terug naar de bovenkant van de website