Levendig debat met kandidaat Europarlementariërs over regiozaken

Levendig debat met kandidaat Europarlementariërs over regiozaken

Waarom zijn de Europese verkiezingen op 6 juni van essentieel belang voor de toekomst van de Nederlandse regio? Over die vraag gingen zes kandidaat-Europarlementariërs, aan de hand van vragen van kiezers uit de regio, met elkaar in gesprek tijdens het eerste Regio EU-verkiezingsdebat, een initiatief van RegioBank. Inwoners van de vele mooie regio’s die Nederland kent, mogen de komende jaren écht wat van Europa verwachten als het aan de deelnemende partijen ligt.

Regionale kwesties

Precies één week voor de Europese verkiezingen in Nederland kruisten kandidaat-Europarlementariërs Raquel Garcia Hermida (nr. 2, D66), Anja Haga (nr. 1, CU), Gerben Horst (nr. 6, CDA), Reinout van Malenstein (nr. 3, NSC), Marit Maij (nr. 3, GL-PvdA) en Merel Muller (nr 28, PvdD) met elkaar de degens over belangrijke regionale vraagstukken zoals mobiliteit, de energietransitie en leefbaarheid. Want juist op deze onderwerpen kan de Europese Unie voor mensen in de regio de komende jaren veel betekenen. Zo wordt jaarlijks meer dan een derde van het totale EU-budget, dat zijn dus tientallen miljarden, uitgegeven aan regionale ontwikkeling.

Meer investeren in de regio

Onder leiding van presentator Shula Tas hebben de kandidaten hun ideeën over de toekomst van Europa en de regio gedeeld en vragen beantwoord van de aanwezige inwoners uit diverse regio’s. Een waaier van regionale thema’s passeren donderdagmiddag de revue. Van het belang van grensoverschrijdende OV-verbindingen tot het behoud van streekcultuur en streektalen. Van het tegengaan van de verschraling van publieke voorzieningen in kleine kernen tot het betrekken van jongeren bij Europa. Van links tot rechts is iedereen het erover eens dat een groot deel van de oplossingen voor uitdagingen in de regio de komende vijf jaar meer steun vanuit Brussel moet krijgen.

Ambities kandidaten

Unaniem pleiten de aanwezige partijen voor meer Europese investeringen in de regio. Uit het debat komen een aantal duidelijke ambities van de kandidaat-Europarlementariërs naar voren:

1. EU-beleidsmakers moeten bij het maken van beleid en het verdelen van budget vaker het regionale perspectief raadplegen. Bijna 70% van alle Europese wetgeving landt uiteindelijk in de regio. Ga vaker met mensen, organisaties en ondernemers uit de verschillende regio's in gesprek.

2. Europees geld moet toegankelijker verdeeld worden. Kleinere regio's maken in de praktijk minder aanspraak op Europese gelden door bureaucratische barrières, zoals onnodig ingewikkelde aanvraagprocedures. Het speelveld met de rijkere Randstad moet gelijkgetrokken worden.

3. Bied als Europa meer ruimte aan lokale initiatieven om maatwerk te leveren. Verstrekte subsidies moeten écht lokaal het verschil kunnen maken. Daar zou wet- en regelgeving ook meer ruimte én lokale flexibiliteit voor kunnen bieden.

60% Nederlanders woont in de regio

RegioBank is aanjager van het gesprek over (de toekomst van) de leefbaarheid in de Nederlandse regio’s en is organisator van het debat. Rein Wispelweij, directeur RegioBank: “60 procent van de mensen in Nederland woont in de regio. Dit wordt te vaak vergeten. De discussies in Brussel voelen voor veel Nederlanders ook een week voor de EU-verkiezingen nog altijd aan als een ver-van-mijn-bedshow. Toch hebben Europese besluiten vaak directe invloed op onze leefomgeving. Ook in deze verkiezingscampagne dreigt dit regionale perspectief onder te sneeuwen. Ik ben erg tevreden dat we dit belangrijke politieke gesprek tijdens het eerste Regio EU-verkiezingsdebat mede mogelijk hebben gemaakt.”

Terug naar de bovenkant van de website