Onze werkwijze

Waaraan moet een onafhankelijke financiële diensverlener allemaal voldoen?
Wellicht heeft u al wel iets opgevangen vanuit de media. Op 1 januari 2007 is de Wet Financiële Toezicht (Wft) in werking getreden. Deze wet stelt vergunningseisen en strenge eisen aan de bedrijfsvoering van de financiële dienstverlener, alsmede aan opleidingseisen van het personeel. Aan al deze eisen voldoet Fimagro volledig.

Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikt Fimagro over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning bij de autoriteit Financiële Markten (AFM) is 12003834.

Dienstenwijzer
Fimagro BV vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Onze dienstenwijzer voorziet u van de alle informatie welke wij u conform de Wet financiële dienstverlening behoren te verstrekken.
Klik hier om de Dienstenwijzer te downloaden

Wie treft u bij Fimagro?
Op ons kantoor is een hecht team van medewerkers in dienst, waarvan de meeste vanaf geboorte ‘streekeigen’. Kennis van de cultuur en betrokkenheid bij het wel en wee van haar bewoners kenmerken dus het contact.

De sterke punten van Fimagro zijn vooral het persoonlijke contact en de korte lijnen naar u als klant. Automatisering bijvoorbeeld is mooi en onontbeerlijk, ook voor ons bedrijf, maar dit mag nooit ten koste gaan van het persoonlijke contact met u als klant die zorgt voor onze inkomsten. Wij willen u, in een prettige persoonlijke sfeer begeleiden bij elke grote en kleinere financiële stap in uw leven. Bij ons op kantoor en, als u dat beter uitkomt, ook gewoon bij u thuis.

Algemene voorwaarden
Op al onze rechtsbetrekkingen zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners, laatstelijk gewijzigde tekst. Deze voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden

Hoe herkent u ons?
Door de frisse huiskleur groen op onze raamposters treft u ons opvallend aan op onze vestiging in Oostburg.

Meer weten?
Natuurlijk bent u welkom op een van onze vestigingen, maar u mag natuurlijk ook bellen voor een afspraak bij u thuis via ons telefoonnummer 0117 - 440 402.

Terug naar de bovenkant van de website