Directeur Rein Wispelweij reist door Zeeland om uitdagingen in kaart te brengen

Directeur Rein Wispelweij reist door Zeeland om uitdagingen in kaart te brengen

RegioBank directeur, Rein Wispelweij, heeft drie dagen door de provincie Zeeland gereisd. Hij ging in gesprek met Zeeuwse ondernemers, inwoners en bestuurders om te luisteren welke uitdagingen er in de regio spelen, te onderzoeken waar er voor Nederland kansen liggen én samen te kijken hoe RegioBank een bijdrage kan leveren aan mogelijke oplossingen. De gevoerde gesprekken zijn ook belangrijk als inhoudelijke inbreng voor de vierde Nationale DorpenTop, dit jaar in het Zeeuwse Veere op 20 juni.

Bezoeken en gesprekken RegioTour
Tijdens de RegioTour op 11, 12 en 24 april zijn alle verschillende Zeeuwse regio’s aangedaan: Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren, Tholen en Sint-Philipsland en Zeeuws-Vlaanderen. Rein Wispelweij trekt de regio in om echt in gesprek te zijn met de mensen waar het om gaat.

Leefbaarheid in Zeeland
Bij verschillende bezoeken, zoals bij dorpshuis De Arne in Arnemuiden, het Participatie Netwerk Zeeland in Middelburg en met bewoners en ondernemers in Cadzand, kwam het op peil houden van de leefbaarheid in de regio meerdere keren ter sprake. Provincie Zeeland heeft veel te bieden: ruimte, natuur en mensen die naar elkaar omkijken. Door het uitblijven van investeringen in publieke, logistieke en culturele voorzieningen, neemt diezelfde leefbaarheid op andere terreinen zienderogen af. Mariët Kaptein, beleidsmedewerker en een van de initiatiefnemers van het Participatienetwerk Zeeland doet daarom een oproep voor meer maatwerk en een betere verdeling van de beschikbare middelen:

‘Het openbaar vervoer staat in Zeeland enorm onder druk. Terwijl het echt van levens belang is om iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. Kijk bij deze essentiele voorzieningen niet alleen naar aantal deelnemers. Zeeland heeft maar 400.000 inwoners, per inwoner is openbaar vervoer hier duurder dan in de Randstad. Daar moet de overheid rekening mee houden.’

Ondernemen in Zeeland
Dat Zeeland een ondernemende regio is, wisten we natuurlijk al. Dat werd ook nu weer duidelijk, bij het bezoek aan Wild Wier, Dockwize en Impuls Zeeland. Ondernemingszin op zowel klein als groot niveau is essentieel om een regio vitaal te houden. In het gesprek in de haven van Vlissingen met Dick ten Voorde, directeur van Impuls Zeeland, staat het belang van het delen van kennis en kunde, zowel binnen als buiten Zeeland centraal. Dick gelooft enorm in het innoverende karakter van de regio en de mogelijkheden die hier liggen voor de rest van Nederland: ‘

‘Zeeland is de meest exporterende regio van Nederland, met een heel diverse economie. De regionale industriesector is een verborgen parel. Zowel de oplossingen die we hier al hebben als de kansen die hier nog liggen, zijn onderbelicht.’

Jongeren in Zeeland
Het vasthouden van jonge mensen is één van de grote uitdagingen in Zeeland. Over de regio jong en klaar voor de toekomst te houden ging het gesprek met onder andere Rootzz. Een netwerkorganisatie voor en door young professionals en studenten, die flink bezig zijn om te laten zien hoe aantrekkelijk hun regio is om te wonen, werken en leven. Initiatiefnemer Dani Bracke:

‘Wij doen ons best om onze mooie regio aantrekkelijk te houden en maken voor (Zeeuwse) jongeren, er zijn veel mogelijkheden wat betreft werkgelegenheid en wonen hier. Veel mensen weten dat nog niet.’

Meer ruimte voor maatwerk in de regio
RegioBank directeur Rein Wispelweij hoorde bij veel Zeeuwse gesprekspartners een roep om meer flexibiliteit en maatwerk. Een Randstad georienteerd one size fits all perspectief en aanpak gaat niet op voor de vele unieke regio’s die Nederland kent: ‘Geef de regio ook ruimte om alle initiatieven die er al zijn te ontplooien. Lever als overheid meer maatwerk: er moet beter naar de opgave worden gekeken, in plaats van naar cijfers. Uiteraard is het minder efficiënt om in Zeeland een bus te laten rijden of basisschool open te houden dan in de Randstad, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Dat kunnen we vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht wel horen, maar als je het zelf ziet en echt hoort van de Zeeuwen, dan besef je het veel beter.

’Vierde Nationale DorpenTop in Veere
De verzamelde Zeeuwse inzichten, verhalen en perspectieven zijn belangrijke bouwstenen voor de vierde Nationale DorpenTop. Op donderdag 20 juni gaan 150 Zeeuwse regiokenners in Veere samen in gesprek over hoe ze elkaar en de eigen regio in de toekomst kunnen versterken.

Meer informatie over de Nationale DorpenTop vind je hier
 

 

Terug naar de bovenkant van de website